Zatvori

ZBRINJAVANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST KB 17 06 05*

Jednostavna nabava / Pružanje usluga
Evidencijski broj: E-mv 234/21

Rok za dostavu ponude: 02.09.2021. u 10:00 sati