Zatvori

Zbrinjavanje građevinskog otpada KB 17 09 04 i KB 17 01 07

Jednostavna nabava / Pružanje usluga
Evidencijski broj: E-mv 275/22

Rok za dostavu ponude: 16.12.2022. u 09:00 sati