Zatvori

USLUGA PROVOĐENJA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I DEZODORACIJE KROZ 2021. GODINU

Jednostavna nabava / Pružanje usluga
Evidencijski broj: E-mv 238/21

Rok za dostavu ponude: 26.03.2021. u 10:00 sati