Zatvori

PREUZIMANJE I DALJNJA OBRADA OTPADA KB 20 01 38, 17 02 01, 15 01 03 (DRVO KOJE NE SADRŽI OPASNE TVARI) I KB 20 02 01 (BIORAZGRADIVI OTPAD) POSTUPCIMA OBRADE R1-R12

Jednostavna nabava / Pružanje usluga
Evidencijski broj: E-mv 260/21

Rok za dostavu ponude: 01.10.2021. u 10:00 sati