Zatvori

Građevinski radovi – izrada podloga za postavu nadzemnih spremnika za otpad

Jednostavna nabava / Radovi
Evidencijski broj: E-JN 249/23

Rok za dostavu ponude: 04.10.2023. u 09:00 sati