Doris Vujnović
telefon: +385 51 353 436
adresa: Dolac 14, Rijeka

Cjelokupan zakonski okvir dostupan je na linku stranice Povjerenika za informiranje