• Centar kod dječjeg vrtića, na parkiralištu
  • Dovičići – Pešćićići 22 – kod dječjeg igrališta
  • Gornji Sroki 109 – kod trgovine DND
  • Marčelji – kod društvenog doma i vrtića
  • Furićevo 13 – prije skretanja za Plodine
  • Marinići kod društvenog doma – južno od rotora
  • Viškovo 16