• Centar kod dječjeg vrtića, na parkiralištu
  • Dovičići – Pešćićići 22 – kod dječjeg igrališta
  • Gornji Sroki 109 – kod trgovine DND
  • Lučinići 34
  • Marčelji – kod društvenog doma i vrtića
  • Marinići 164a – skretanje za Plodine
  • Marinići kod društvenog doma  – južno od rotora
  • Viškovo 16