• Centar Dražica, Dražičkih boraca 64/7 – parkiralište
  • Reciklažno dvorište Podhum