• Hreljin – dvorište marketa Brodokomerca
  • Veberova ulica 373
  • Zlobin 25 – kod igrališta