U slučaju potrebe pravilnog zbrinjavanja većih količina vrijednih vrsta otpada, građanima Grada Rijeke su na raspolaganju reciklažna dvorišta Mihačeva draga, Pehlin i Jože Vlahovića te Reciklažno dvorište Podhum za područje Općine Jelenje i Reciklažno dvorište Urinj za područje Općine Kostrena, a stanovnicima Grada Bakra na raspolaganju je i mobilno reciklažno dvorište.