U slučaju potrebe pravilnog zbrinjavanja većih količina vrijednih vrsta otpada, građanima Grada Rijeke su na raspolaganju reciklažna dvorišta Mihačeva draga i Pehlin, a stanovnicima Grada Bakra na raspolaganju su i mobilna reciklažna dvorišta.