U slučaju potrebe pravilnog zbrinjavanja većih količina vrijednih vrsta otpada, građanima Grada Rijeke su na raspolaganju reciklažna dvorišta Mihačeva draga, Pehlin i Jože Vlahovića, a tu su i Reciklažno dvorište Podhum za područje Općine Jelenje, Reciklažno dvorište Urinj za područje Općine Kostrena, Reciklažno dvorište Klana za područje Općine Klana, reciklažno dvorište Viškovo za područje Općine Viškovo, a stanovnicima Grada Bakra na raspolaganju je i mobilno reciklažno dvorište.