Ukoliko želite dodatnu elektroničku karticu ili ključ molimo da nam se obratite na e-mail komercijala.prodaja@cistoca-ri.hr te navedite podatke o nositelju računa (ime, prezime, adresu i telefonski kontakt).

Cijena izrade dodatne kartice je 10,00 EUR bez PDV-a, a cijena izrade dodatnog ključa je 50,00 EUR bez PDV-a.