Zatvori

Nabava komunalnog vozila za sakupljanje otpada sa spremnikom od 3m3

Jednostavna nabava / Isporuka roba
Evidencijski broj: E-mv 268/21

Rok za dostavu ponude: 23.11.2021. u 09:00 sati