Od  08. do 18. siječnja 2024. godine KD Čistoća Rijeka organizirano će po završetku božićno-novogodišnjih blagdana prikupljati božićna drvcaOrganizirani odvoz drvaca će se obavljati prema terminima naznačenima u tablici po mjesnim odborima Grada Rijeke.

Molimo građane da se pridržavaju naznačenih termina te drvca odlažu pored spremnika za otpad, kao i da ih ne odbacuju u okoliš, ne odlažu u spremnike za preostali miješani komunalni otpad niti u spremnike za odvojene, vrijedne vrste otpada, niti na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu, na čemu unaprijed zahvaljujemo.

Raspored prikupljanja božićnih drvaca po mjesnim odborima

Napomena – MO Pašac, MO Svilno, MO Draga, MO Sveti Kuzam i MO Orehovica:

S obzirom da na području mjesnih odbora Pašac, Svilno, Draga, Sveti Kuzam i Orehovica od 02. siječnja 2024. godine započinje individualizirani sustav prikupljanja komunalnog otpada što znači da će se do termina predviđenog za prikupljanje božićnih drvaca ukloniti postojeći spremnici s javnih površina, molimo građane u navedenim mjesnim odborima da svoja božićna drvca ostave na jednoj od sljedećih lokacija na kojima su se nalazili spremnici za otpad:

 • Sveti Kuzam 15 – kod trafostanice
 • Draga, Brig 45 – kod doma
 • Draga, Brig 80 – kod crkve
 • Orehovica, Kalina 2
 • Pašac, Balde Fućka 43a
 • Pašac , Balde Fućka 48 – kod škole
 • Svilno, Grbaste 53
 • Svilno, Grbaste 80
 • Svilno 84
 • Svilno, Tutnovo 48
 • Svilno, Tutnovo 105

Građani imaju mogućnost samostalnog dovoza drvaca u reciklažna dvorišta Mihačeva draga (radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 08.00 do 20.00 sati), Pehlin (od ponedjeljka do petka od 10.00 do 17.00 sati te subotom od 08.00 do 13.00 sati) i Jože Vlahovića (ponedjeljkom, utorkom i petkom od 08.00 do 15.00 sati, srijedom i četvrtkom od 13.00 do 20.00 sati te subotom od 08.00 do 13.00 sati).