Radno mjesto:

Mjesto rada: RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno, novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena-prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 23.06.2020.

Natječaj vrijedi do: 30.06.2020.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac:

Razina obrazovanja:

VSS-VII stupanj, diplomirani inženjer sigurnosti i zaštite na radu (dipl. ing. sig.) ili stručni specijalist (struc. spec. ing. sec.)

Minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Stručni ispit iz zaštite na radu (opći i posebni dio)

Položen tečaj andragogije

Poželjna osposobljenost za uporabu alkotesta

Poželjno osposobljavanje za odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama

Informatička znanja: Napredno korištenje rada na računalu (MS Office)

Ostale informacije

Opis poslova:

 • poslovi zaštite na radu definirani su Zakonom o zaštiti na radu;
 • osposobljavanje radnika, ovlaštenika i povjerenika za rad na siguran način;
 • edukacija i testiranje osposobljenosti iz područja ZNR;
 • provođenje internih kontrola iz područja ZNR u svrhu kontinuiranog praćenja i povećavanja nivoa zaštite;
 • suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, medicinom rada i sl.
 • unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu
 • vođenje evidencija iz područja zaštite na radu
 • ostali poslovi zaštite na radu u skladu s potrebama poslodavca

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: KD ČISTOĆA d.o.o., 51000 Rijeka, Dolac 14, osobno, preporučeno putem pošte  ili na mail: doris.vujnovic@cistoca-ri.hr .

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o položenim stručnim ispitima
 • ERPS kao dokaz ispunjavanja uvjeta radnog iskustva

S kandidatom koji bude udovoljavao uvjetima natječaja, zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Poslodavac zadržava pravo od odabranih kandidata tražiti izvornike isprava ili javnobilježnički ovjerene preslike isprava, kao i pravo izbora između više kandidata koji ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu za zaposlenje bez obveze da se kandidatima obrazloži razlog poništenja.

Poslodavac:

KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka

Kontakt:

 • pismena zamolba: Dolac 14, 51000 Rijeka
 • mail: doris.vujnovic@cistoca-ri.hr