Obavijest o nepostojanju sukoba interesa – 2016.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), Naručitelj ČISTOĆA d.o.o. Rijeka objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016. u sukobu interesa.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno čl. 13., st. 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 90/2011.) objavljuje se da nema gospodarskih subjekata s kojima je KD Čistoća d.o.o. – Rijeka u sukobu interesa.