Sukladno čl.28 ZJN 2016 objavljuje se 1. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu.